(E) coaching, Counselling, casemanagement-vitaliteit

persoonlijke effectiviteit, loopbaan, re-integratie, outplacement

contact informatie

T: 0624721424

E: contact.coachline@gmail.com


Wat is een casemanager

In de Wet Verbetering Poortwachter en het beoordelingskader van 2006 wordt de casemanager benoemd als procesbegeleider. De procesbegeleider voert de regie over alle afzonderlijke activiteiten, van alle professionals, actief binnen een verzuimdossier of een arbeidsongeschiktheidsdossier( WIA).

Als casemanager heb je veel kennis van de sociale wetgeving en geldstromen sociale zekerheid. Je voert de regie tijdens het re-integratieproces van een verzuimende werknemer, pakt knelpunten in de verzuiminfrastructuur aan en adviseert de organisatie. 

Maar het gaat ook over mogelijkheden zoeken ! Wat kan een werknemer nog wel, wat betekent dat voor de organisatie en voor de werknemer.  Hoe kan een werknemer in staat gesteld worden  zijn / haar inkomen veilig stellen. Welke inspanningen worden daarbij verwacht van werknemer en werkgever. Welke kosten  en risico's zitten daaraan voor de werkgever. Dat is het spanningsveld waarin de casemanager begeleid en adviseert.Kan ik niet "gewoon" ziek (thuis) zijn?

Die vraag werd me eens gesteld door een werknemer. Tja, dat hangt er eigenlijk vanaf wat er aan de hand is. Je niet lekkker voelen betekent  tegenwoordig niet dat je helemaal niets kunt doen voor je werkgever. Daar moeten we in Nederland nog flink aan wennen. In ieder geval is het zo dat de regelgeving tav verzuim in Nederland behoorlijk veranderd is de laatste jaren. En dat maakt dat werkgever en werknemer steeds meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om verzuim te voorkomen of te beperken.

Dat betekent dat zowel werknemer als werkgever soms niet weten wat er nu wel en niet mag en moet.  En wanneer een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige of andere arbo professionals in te schakelen.

Hoe handel je als een werknemer  zegt weer volledig hersteld te zijn, maar werkgever ziet allerlei bezwaren of krijgt signalen dat de werkhervatting niet zo goed verloopt. Wat doe je als de werknemer fysiek steeds meer moeite met zijn/haar werk krijgt en steeds meer aanpassingen van de werkgever vraagt. Wat doe je als werknemer door veranderde prive of werk situatie steeds vaker uitvalt?

Elke situatie is anders en daarom zijn er eigenlijk geen pasklare antwoorden te geven. Het hangt af van de mogelijkheden binnen een organisatie en die van de werknemer. Maar belangrijker nog; de wil om er met elkaar uit te komen.

ik vind het belangrijk om in alle openheid de (on) mogelijkheden met elkaar te bespreken en werkgever en weknemer " mee te nemen'  in dit proces.  

 

Ontwikkelen, bijleren en bijblijven hoort erbij.

CROV-RNVC geregistreerd (CROV)casemanager.

     nobco gecertificeerd coach

Voor meer informatie over beropevereniging NOBCO: ethische code en klachten afhandeling: http://www.nobco.nl/index

Voor meer info over beropesvereniging RNVC; ethische code en klachten afhandeling; http://www.rnvc.nl/