Love hurts!

Verlies doet pijn.  Alle verlies. Dus niet alleen het verlies van een dierbare, maar ook het verlies van werk, relatie of gezondheid, etc. Over het verlies van een dierbare en hoe je daar in termen van vrijstellen voor werk ( verzuim) mee om moet gaan is veel discussie gaande in werkgeversland. Hoeveel tijd moet je daar voor nemen? Mijns inziens is het heel afhankelijk van persoon en situatie wat er nodig is. Maatwerk. Maar wel maatwerk vanuit oprecht medeleven en zoeken naar waar iemand bij gebaat is.

Alle reacties zijn normaal

Op verlies reageren we allemaal anders. Het verlies  (bv van een baan of relatie) kan flinke deuken in eigenwaarde, somberheid, boosheid, apathie, schaamte, etc  opleveren. En alle reacties zijn volkomen indenkbaar en normaal. Want iedereen is anders, heeft een andere achtergrond en coping stijl en verwerkt dus anders. Het is dan niet zinvol om ergens een termijn aan te hangen.  De een heeft baat bij doorgang van “normale “leven, de ander juist kan niet verder en moet wel stilstaan

Pijn en liefde staan samen

Juist als je heel betrokken en verbonden was met iemand of iets komt het verlies hard aan. De pijn maakt eigenlijk duidelijk hoe belangrijk de persoon of situatie voor je was. Het benoemen van wat die belangrijkheid voor je is en welke rol het speelde in je leven is onderdeel van verwerking. Bij verlies hebben we het vaak over acceptatie. Iemand moet leren het verlies te accepteren.  Binnen ACT is  accepteren een werkwoord. Iets waar je een actieve houding in aan kunt nemen

Emoties hebben een functie!

Herken je dat je “niet meer wilt huilen de hele tijd” of “steeds zo somber” wilt zijn. Je  probeert emoties weg te duwen.  Maar verdriet en emoties hebben een functie. Verdriet kun je bezien als een reactie van ons lijf/brein als prikkel voor herstel; het geeft aan dat je hier ruimte voor moet maken, rust moet nemen bijvoorbeeld.

Verdriet en emoties zijn ook communicatie middelen om naar de buitenwereld te laten zien dat je herstel nodig hebt. Emotie maakt duidelijk dat er iets belangrijks “geraakt” is in je en dat dit aandacht behoeft. Tot slot motiveert het soms ook om op bepaalde manier te acteren. ( te zorgen dat je iets anders dan gebruikelijk gaat doen)

Mildheid naar jezelf

Omgaan met verlies is voor iedereen anders. Wel zijn er verschillende fases (in allerlei volgordes) die  er in meer of minder mate doorgemaakt worden. Vaak zien we dat hoe meer je  je verzet tegen de emoties, de pijn uit de weg gaat of vermijd ( bv door alcohol of sociale afsluiting)  hoe harder deze pijn en emoties ( in welke vorm dan ook) terugkeren. Dus maak ruimte voor je verdriet. Sta jezelf toe dat het er is. Deel het met iemand.

Dit kun je zelf al doen;

Nadenken over- en wellicht voor jezelf opschrijven: Kun je benoemen wat je vooral zo verdrietig maakt: wat bracht die persoon, dat werk, je relatie etc. Wat veranderd er voor jou met dit verlies.  Mildheid naar jezelf-bedenk wat je zou zeggen tegen een ander als die doormaakt wat jij nu doormaakt en zeg dat tegen jezelf.

Bij het werken aan verwerking / acceptatie komen de volgende fases aan de orde:

  • wees mild voor jezelf,
  • Sta even stil en blijf overeind (kom terug in de wereld van nu)
  • waar wil je voor staan na dit verlies,
  • en vind wat voor jou waardevolle voortgang is.

Tot slot  vind je bijgaand een pdf met een oefening in mildheid; “the kind hand exercise” (engelstalig)

The Kind Hand Exercise – extract from the 2nd edition of The Reality Slap by Russ Harris

Heb je behoefte om eens te praten over het verlies dat jij geleden hebt? Stuur me een mail voor een vrijblijvende kennismaking, dan vertel ik je meer.

Hartelijke groet,

Hilde

Omgaan met verlies en rouw vanuit  ACT therapie.  Bron; Russ Harris; The reality slap

Of  zie ook you tube van Russ;  bijvoorbeeld radio doom & gloom

Hilde is coach met de focus op “met energie en balans aan het werk zijn”.  Zij begeleidt bij vragen rondom persoonlijke ontwikkeling, energie-balans, stress en burn out en loopbaanvragen. 

Meer over mij vind je hier

Dit is een oefening uit ACT therapie.

Bron Stephen Hayes; https://stevenchayes.com/my-act-toolkit/

Meer over ACT

https://www.act-opleiding.nl/acceptance-commitment

https://www.actinactie.nl/wat-is-act/

https://boekvangijs.nl/leuke-filmpjes/

Laat een reactie achter