Sta sterk tegen stress en burn-out.

Het is belangrijk dat er meer kennis en voorzorgbegeleiding komt  op gebied van stress en burn-out.  Om hier beter op aan te sluiten trekken coach line en bureau beter werken hierin samen op.

BUREAU BETER WERKEN EN COACH LINE WERKEN SAMEN in stress & burn-out preventie

Arno en Hilde hebben hun kennis en ervaring gebundeld om zo een betere ondersteuning van werknemers en organisaties te kunnen bieden op gebied van stress preventie.  De door ons ontwikkelde vragenlijsten zijn daar een onderdeel van. Met behulp van onze vragenlijsten krijg je alvast inzicht in een aantal risicofactoren. We willen je graag aan het denken zetten en zo nodig helpen. Wil je naar aanleiding van de vragenlijst met ons overleggen wat je anders wilt? Neem dan contact met ons.

Bureau beter werken- Arno Zijderveld

Arno is arbeids & organisatie psycholoog. Hij houdt zich bezig met de meerwaarde van werk. Wat drijft mensen? Hoe ontwikkelen zij gezonde en ongezonde gewoontes? Welke wisselwerking is er tussen de werkomgeving en de werknemer? Hoe zorg je voor de perfecte match? Welke invloed heb je als manager op de gezondheid van je medewerkers?

Hij schreef vanuit zijn kennis en ervaring in het werken met managers en organisaties het boek: de manager als medicijn. ( over begeleiding van medewerkers met burn out)

Coach line- Hilde Jessurun

Hilde is gecertificeerd coach met de focus op "met energie en balans aan het werk zijn".  Zij begeleidt bij vragen rondom persoonlijke ontwikkeling, energie balans en loopbaan.  Het uitgangspunt is het hier en nu en de mogelijkheden die een ieder in zich heeft om van daaruit een stap verder te zetten.

Als basis werkt zij met oplossingsgerichte coaching en ACT (Acceptance and Commitment Therapy) Bij burn-out werkt zij volgens de CSR methode.

Zij werkt als zelfstandig coach voor opdrachtgevers in zowel profit als non profit organisaties. Daarnaast is zij re-integratie coach/ consultant.

Verschil tussen burn out en stress

Een burn-out overkomt je, je kiest er niet voor. Misschien voel je al een tijd dat je moe bent, op je tandvlees loopt, en het is voor jezelf lastig in te schatten of je het nog lang volhoudt. Wanneer je bij jezelf de signalen herkent van stress (en een dreigende burn-out), kun je hopelijk op tijd hulp zoeken of je (werk)gedrag aanpassen.

Het is belangrijk om verschil te (h)erkennen tussen (werk)Stress en burn-out. Aanhoudende stress kan overgaan in burn-out, maar het hoeft niet!  En let op;  bij burn-out is doorgaans echt een andere benadering/behandeling nodig dan bij stress. Ook de duur die voor herstel moet uitgetrokken worden is verschillend.  n.b.:  ook onderscheid tussen burn-out en depressie is belangrijk voor de soort van behandeling.

voorkomen is beter..

Dat weten we natuurlijk. Er is veel onderzoek gaande naar indicatoren die de risico's op stress en burn-out aangeven.  Met name is er veel aandacht voor je psychologische flexibiliteit en de mate waarin herstel mogelijk is.  Die psychologische flexibiliteit is o.a terug te vinden in hoe je met veranderingen om gaat.

Stress komt voort uit een gevoelde onbalans tussen dat wat er van je verwacht wordt (draaglast) en dat wat je aankunt (draagkracht). Een langer aanhoudende onbalans daartussen kan (negatieve)stress veroorzaken.

Van stress en overspanning spreekt men meestal

  • als er aanwijsbare stressoren vanuit recent verleden (enkele maanden) te benoemen zijn. Denk aan verhuizing, veranderde werk of prive situatie , life events.

Burn out ontstaat meestal  bij een langere periode van langdurige onbalans tussen draagkracht en draaglast.

  • De  stressoren zijn niet altijd direct aanwijsbaar vanuit recent verleden.
  • Meestal is de onbalans al langer dan 6 maanden gaande.  Soms is een "ontspanningsmoment (vakantie)  of juist die overbekende druppel het moment waarop de burn-out kenbaar wordt.

Even voor de duidelijkheid;  burn-out komt  dus niet alleen van hard werken!  Meestal ligt de oorzaak in een combinatie van factoren.  Langdurige werkdruk en stress  is er daar zeker 1 van. Maar het gaat ook over hoe jij met een aantal zaken omgaat.  Je copingstijl noemen we dat. Daaronder vallen bijvoorbeeld je “veranderkracht” ( je bereidheid en flexibiliteit om met veranderingen om te gaan), en je  “ontspanningsmodus” ( de mate waarin je in staat bent te ontspannen en voldoende echte ontspanning te zoeken/vinden).

Inzichtgevende VRAGENLIJSTEN

Hier onder vind je, naast een burn-out scan,  een aantal korte specifieke scans die je afzonderlijk kunt doen om alvast wat inzichten te krijgen in waar voor jou mogelijk ontwikkelpunten zitten om zo stress te voorkomen.  Wil je meer( wetenschappelijk onderbouwde) testen doen? Kijk dan hier. ( onderaan pagina)

Je krijgt direct je score te zien!

Wil je meer weten over wat jij kunt doen om stress en burn-out te voorkomen? Neem vrijblijvend contact op met ons  voor een kort scan gesprek n.a.v. jouw resultaten.

Stuur een mailje met  in het onderwerp "stresspreventie".

Dat kan via  Bureau beter werken- ARNO  of via Coach Line- HILDE