stress en burn out

Stress en burn out zit NIET alleen in je hoofd!

En zo geeft het lichaam nog wel meer signalen af met de boodschap:  je bent op de verkeerde weg; onderneem actie!  Maar ja, doe het maar eens als je midden in een spannende werksituatie zit,  het gezin toch echt moet draaien,  en je bovendien bijna vakantie hebt... dus even doorzetten.

En dus ga je door.  Te lang.  Totdat de batterij meer dan leeg is en je niet meer kunt.  Wat niet iedereen weet is dat  stress ook echt (fysiologische )veranderingen in je lijf en brein teweeg brengt. Veranderingen die tijd en aandacht nodig hebben om weer naar normaal terug te komen. De uitputting die je voelt is dus wel degelijk fysiek, je onvermogen om goed te kunnen concentreren, nadenken en overzicht houden zijn wel degelijk een gevolg van te langdurige stress. En dus zul je eerst fysiek moeten herstellen voordat je aan het werk kunt met de onderliggende oorzaken.

Als dit je overkomt weet je dat je herstel ook even gaat duren.  Veel beter is het dus om niet zolang door te gaan en eerder met de stressoren ( zie ook risico factoren) aan de gang te gaan. en... voor tijdig en adequate herstel tijd te zorgen!

Hoe dat moet? CSR methode geeft daar mooie tools voor in handen, maar is ook altijd maatwerk en afstemmen op persoon, omstandigheden en fase.

we onderscheiden 3 fases;

1-de roofbouw stoppen & fysiek herstel ( ontspannen, rusten, herstelgedrag)

2-reserves aanvullen  & zelfmanagement ( coping, zelfcompassie, inzichten)

3-re-integreren & conditie opbouw. ( bewust bekwaam en gedoseerd)

En let op;  bij burn-out is doorgaans echt een andere begeleiding nodig dan bij ( de eerste fases van) stress. Ook de duur die voor herstel moet uitgetrokken worden is verschillend.  n.b.: ook onderscheid tussen burn-out en depressie is belangrijk voor de soort van behandeling.

Verschil tussen (werk)stress en burn-out.

Het is belangrijk om verschil te (h)erkennen tussen (werk)Stress en burn-out. Aanhoudende stress kan overgaan in burn-out, maar het hoeft niet! Om een goed beeld te krijgen van wat er bij jou aan de hand is en waar we op in kunnen insteken heeft CSR een (gevalideerde) vragenlijst ontwikkeld, daarnaast zijn er mogelijkheden om tot HRV en/of biofeedback meting over te gaan.

Van stress en overspanning spreekt men meestal

  • als er aanwijsbare stressoren vanuit recent verleden (enkele maanden) te benoemen zijn. Denk aan verhuizing, veranderde werk of privé situatie , life events.

Burn out ontstaat meestal  bij een langere periode van aanhoudende onbalans tussen draagkracht en draaglast.

  • De stressoren zijn niet altijd direct aanwijsbaar vanuit recent verleden.
  • Meestal is de onbalans al langer dan 6 maanden gaande.  Soms is een "ontspanningsmoment (vakantie) of juist die overbekende druppel het moment waarop de burn-out kenbaar wordt.

Erkende CSR coaching

Ik ben erkend CSR-coach® en als partner aangesloten bij CSR Expertisecentrum stress en veerkracht.

Als CSR-coach® voldoe ik aan strenge toelatingseisen en wordt mijn coachkwaliteit op het gebied van stress en burn-out gewaarborgd door supervisie, evaluatie en bijscholing.

De CSR-methode in een notendop:

✔️  Wetenschappelijk onderbouwd

✔️  Bewezen effectief

✔️  Eerst fysiek herstellen, dan pas mentaal

✔️  Effectiever en duurzamer dan een puur psychologische begeleiding

✔️  Meetbaar resultaat d.m.v. de CSR Vragenlijst Stressklachten

download hier het gratis E-book  over stress en burn out.

gratis E book

a. E-book - In 3 fases herstellen van een burn-out

CSR; de psycho-biologische aanpak

Burn-out is een stress syndroom: door de overload aan stress functioneert je stresssysteem niet meer zoals het hoort. Dat beïnvloedt niet alleen hoe je met stress omgaat, het heeft effect op je hele organisme. Het begint met veranderingen in groepen zenuwcellen in je brein, je hormoonhuishouding en je immuunsysteem, waardoor er psychisch en fysiek van alles mis gaat. Dus wil je dit aanpakken dan zul je zowel het fysieke als het psychische deel moeten aanpakken ( en in die volgorde!)

lees meer op de site van CSR.

Waar sta je- dat maakt de gevalideerde vragenlijst van CSR duidelijk.

De vragenlijst geeft een gedegen beeld van je huidige situatie. Er wordt gewerkt met gevalideerde vragenlijsten. De rapportage is uitgebreid en duidelijk. Behalve stress klachten geeft deze ook duiding t.a.v. mogelijke angst en/of depressie klachten,

Je kunt de rapportage bijv. ook gebruiken als informatie naar de bedrijfsarts.

Klanten reviews

thema; werk/prive balans, werkdruk of stress

De coaching in zijn geheel geeft mij enorm geholpen om beter om te gaan met stress. Waaronder het signaleren van stress, het omgaan met stress en de preventie. Ook de balans werk/prive is goed hersteld en beter in balans te houden.

manager (man 40-50)

dec 2021

wat is u vooral bij gebleven/ remarks:

I appreciated having contact with Hilde. I felt that she was trying put yourself in my situation. I felt
understood. She was a great supporter for me. Encourage me to make decision which improved my life but i
didnt feel presure. Thank You Hilde. 

vrouw- 40-50, stress en burn-out 2020

Hoe is coaching bevallen?

"ik ben heel content met het verloop van de sessie en hetgeen we hebben bereikt. nu heb ik aandachtspunten waarmee ik aan de slag blijf gaan omdat het mij helpt. ook ben ik heel blij met enkele inzichten over mijzelf, als persoon, en hoe ik daarmee om kan gaan in relatie tot mijn collega's. ik vond de sessies met Hilde prettig en heel leerzaam en ben heel enthousiast over haar manier van coaching. heel bijzonder dat zij vanaf de 1e sessie mij goed begreep, en dat allemaal telefonisch!" 

2020 -(vrouw 40-50) persoonlijke coaching

Welk beeld had je bij online coaching en in hoeverre is aan je verwachting voldaan?

" Ik wist niet wat ik kon verwachten maar het is me 1000% goed bevallen"

"Ik had een hele goed klik met mijn E-coach. Vertrouwen was er direct"

C.K 

2017  ( vrouw 50-60)

wat is u het meest bij gebleven?

"spiegelen van mijn gedrag naar anderen"

vrouw-40-50- rouwverwerking en re-integratie werk

Welk beeld had je bij online coaching en in hoeverre is aan je verwachting voldaan?

"Ik hoopte dat er iemand zou zijn die geen oordeel zou hebben en dat was ook gelukkig zo.

Ze stelde de juiste vragen en liet me nadenken op een andere manier

W.v W

2017  (vrouw 30-40) persoonlijke coaching

Heb je nog verbeter punten voor de coach?

"nee, had goede/fijne gesprekken. 

Kreeg voldoende tijd en ruimte. ze had goede adviezen en tips "

J.G.

2017 (vrouw 30-40) persoonlijke coaching

Kun je aangeven wat voor jou vooral helpend is geweest of wat je is bij gebleven in de gesprekken?

De coachingssessies hebben mij erg geholpen om een deel van mijn eigenwaarde terug te vinden. En te kijken wat er wél mogelijk is en daarop verder te bouwen.

vrouw 20-30 jaar- loopbaantraject 2020

Welk beeld had je bij online coaching en in hoeverre is aan je verwachting voldaan?

"Op zich wel wat het nu was; van te voren dingen via mail en daarna face to face maar dan via Skype

(handig want dan kan het makkelijker buiten kantoortijd en scheelt reistijd)."

S.T

2016  ( vrouw 20-30) persoonlijke coaching

Wat is u het meest bijgebleven van de coaching sessies?

"Het spiegelen, het kritisch meeluisteren en teruggeven, het verhelderen van de vraag"

2020 (vrouw 30-40) persoonlijke coaching

Wat zowel helpend is geweest en mij is bij gebleven zijn de opbouw van de sessies. Dat is iets wat je achteraf pas realiseert maar wat zo mooi is......De vraagstellingen van Hilde waren verhelderend, out of the box, vernieuwend en inspirerend. Het heeft mij een stuk zelfvertrouwen en inspiratie terug gegeven om de stap naar een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Ingrid, marketing & sales assistent, (vrouw 40-50) loopbaan coaching

Kun je aangeven wat voor jou vooral helpend is geweest of wat je is bij gebleven in de gesprekken?

" mij activeren tot het daadwerkelijk gaan solliciteren voor stage en mij uitdagen actief te gaan netwerken om een beter beeld te krijgen van mijn nieuwe vakgebied.  En heel nuttig: me laten inzien dat ik moet gaan genieten van mijn studietijd".

vrouw 20-30 jaar - loopbaantraject 2021