Dank je wel voor je vertrouwen in Coach line. Een coaching traject aangaan is best spannend. Het is maatwerk en vereist moed en doorzettingsvermogen van de coach en coachee.
Ik hoop dat je met goed gevoel terugkijkt op het traject en voldoende handvatten hebt om de toekomst mee in te gaan. Voor mij als coach is het ook goed om even terug te kijken. Daarom wil ik je vragen om deze korte evaluatie in te vullen. Het helpt mij om scherp te blijven op de kwaliteit.

Alvast hartelijk dank.

met vriendelijke groet,
Hilde

1. Hoe heeft u Coach line gevonden?

 
 
 
 

2. Hoe heb je de bereikbaarheid (beschikbaarheid) van de coach ervaren? Kon er snel een afspraak gemaakt worden?

 
 
 

3. Kun je aangeven of je doel stelling voldoende helder is geworden en besproken. (was het duidelijk waar je aan zou gaan werken?)

 
 
 
 

4. Hoe heb je de afstemming van de coach op jouw situatie ervaren? (voelde je je begrepen)

 
 
 
 

5. Kun je aangeven in welke categorie jouw coach vraag valt?

 
 
 
 
 
 

6. In welke mate heb je je doel bereikt?

 
 
 
 
 

7. In hoeverre hebben de gesprekken bijgedragen aan het voorkomen of beperken van ziekteverzuim?

 
 
 
 
 

8. In hoeverre heeft de coaching bijgedragen aan jouw algehele welbevinden?

 
 
 
 

9. Zou je coach line aanbevelen aan anderen?

 
 
 

10. Kun je aangeven wat voor jou vooral helpend is geweest of wat je is bij gebleven in de gesprekken?

11. Mogen we je antwoorden gebruiken ter promotie op de website van coach line?

 
 
 
 

12. Heb je nog een tip voor Coach line?  ( wat kan er meer, of beter?)


Vraag 1 van 12