Methodieken & Modellen

ACT

Acceptance  & Commitment Therapy.

Gedachten en emoties komen als vanzelf en  kun je niet  zomaar stoppen of controleren.  wel kun je leren de relatie met die gedachten en emoties  te veranderen.

Bekijk meer info op de site van Gijs Jansen, de grondlegger van ACT in Nederland:

Lees hier meer

RET

Rationeel Emotieve Therapie.

Dit veel gebruikte model  onderzoekt of gedachten reëel of irreëel zijn en welke  aanpassingen je hierin kunt maken.

in het Nederlands; de 5 G's; gebeurtenis, gedachten, gevoel, gedrag gevolg.

Lees hier meer op wiki

Mindfulness

Deze methode leert je  veel meer te zijn in het hier en nu.

Als je ruimte wilt voor het opdoen van nieuwe ervaringen is openstaan voor het nu wel  belangrijk.

Ik gebruik deze methode niet als op zich zelf staand maar in aanvulling op andere modellen.

Lees hier meer op wiki

Positieve psychologie

Wat kan je verbeteren of uitbreiden?

Binnen de positieve psychologie ligt de focus niet op dat wat er mis gaat (zonder er aan voorbij te gaan), maar besteed aandacht aan waar je kunt verbeteren of uitbreiden.

Lees hier meer op wiki

7 habits

Een veelgebruikt model van Stephen Cofey.

Hij beschrijft 7 gewoontes of routines die mensen helpen om succesvol te zijn. Zeer bruikbaar bij  timemanagement, prioriteiten stellen empatisch communiceren, etc

Lees hier meer op wiki

Rouwverwerking

Rouwverwerking volgens Kubler- Ross

Dit model signaleert 5 fasen van rouwverwerking die allen meer of mindere aandacht nodig hebben.

Lees hier meer op wiki

Roos van Leary

Over situationele, effectieve  communicatie.

Lees hier meer op wiki

Visualisaties

Om beter inzicht in bepaalde gebeurtenissen te krijgen, of om rust te creëren.

Opstellingen

Familie opstellingen

Om zicht te krijgen op het krachtenveld (verhouding met belangrijke mensen om je heen)  waar je je in begeeft.

Bekijk hier meer op wiki

Focussen

Een methode die uitgaat van “het weten” van het lichaam waar het echte probleem zit en dit naar boven te halen zodat daaraan gewerkt kan worden.

Bekijk hier meer op wiki

Oplossingsgericht Coachen

Bekijk hier meer op wiki

(Testen- vragenlijsten

4dkl

De 4DKL heeft als doel stresssymptomen te onderscheiden van depressie, angst en somatisatie. De vragenlijst is opgenomen in de richtlijn ‘Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met Psychische klachten’ (2000).

Fit 60 ( onderdeel ACT)

De FIT ( Flexibiliteits Index Test) is een instrument waarmee in kaart kan worden gebracht hoe flexibel u in het leven staat. Deze flexibiliteit bepaalt hoe u omgaat met vervelende gedachten, gevoelens en (lichamelijke) ervaringen