Methodieken & Modellen

ACT

Acceptance  & Commitment Therapy.

ACT behoort tot de derde generatie gedragstherapieën en is een inmiddels een wetenschappelijk bewezen effectieve methode die sterk in opkomst is.

ACT bestaat uit 6 kernprocessen, die allemaal nauw samenhangen met elkaar en in wezen niet los van elkaar kunnen worden gezien. Denk hierbij aan: aanwezig zijn in het hier en nu, ontdekken wat er echt toe doet in je leven, moed ontwikkelen en in actie komen, omgaan met lastige gedachten en emoties.

doel is om je psychologische flexibiliteit te verhogen;  van klacht naar veerkracht!

ACT nodigt je uit om tot een andere basishouding te komen. Het is een methodiek die je leert anders tegen je gedachten aan te kijken, zonder ze te negeren. Binnen ACT werk ik met allerlei verschillende  oefeningen, maar ook met metaforen en soms filmpjes om een onderstroom te verduidelijken.

Bekijk meer info op de site van Gijs Jansen, de grondlegger van ACT in Nederland: Lees hier meer

 

RET

Rationeel Emotieve Therapie.

Dit veel gebruikte model onderzoekt of gedachten reëel of irreëel zijn. Het helpt je om te onderzoeken of gedachtes die je  hebt helpend zijn of hoe je deze gedachten kunt ombuigen naar wel helpende gedachten.  Niet gemakkelijk, maar in bepaalde casuïstiek wel heel bruikbaar.

in het Nederlands; de 5 G's; gebeurtenis, gedachten, gevoel, gedrag gevolg.

Lees hier meer op wiki

Oplossingsgericht Coachen

Oplossingsgerichte therapie stelt dat er niet per definitie een verband is tussen probleem en oplossing. Daarnaast is het grondig onderzoeken van een probleem heel complex en/of de oorzaak niet te achterhalen.  Bij oplossingsgericht coachen is dan de vraag:  “Wat zou je voor het probleem in de plaats willen?” Uitgangspunten:

  • Als iets niet werkt, stop er dan mee
  • Als iets niet werkt, doe dan iets anders
  • Als iets wel werkt, doe er dan meer van
  • Als iets wel werkt, leer het (van) een ander

Bekijk hier meer op wiki

Mindfulness

Deze methode leert je  veel meer te zijn in het hier en nu.

Als je ruimte wilt voor het opdoen van nieuwe ervaringen is openstaan voor het nu wel  belangrijk.

Ik gebruik deze methode niet als op zich zelf staand maar in aanvulling op andere modellen.

Lees hier meer op wiki

Positieve psychologie

Wat kan je verbeteren of uitbreiden?

Binnen de positieve psychologie ligt de focus niet op dat wat er mis gaat (zonder er aan voorbij te gaan), maar besteed aandacht aan waar je kunt verbeteren of uitbreiden.

Lees hier meer op wiki

7 habits

Een veelgebruikt model van Stephen Cofey.

Hij beschrijft 7 gewoontes of routines die mensen helpen om succesvol te zijn. Zeer bruikbaar bij  timemanagement, prioriteiten stellen empatisch communiceren, etc

Lees hier meer op wiki

Rouwverwerking

Rouwverwerking volgens Kubler- Ross

Dit model signaleert 5 fasen van rouwverwerking die allen meer of mindere aandacht nodig hebben.

Lees hier meer op wiki

Roos van Leary

Over situationele, effectieve  communicatie.

Lees hier meer op wiki

Visualisaties

Om beter inzicht in bepaalde gebeurtenissen te krijgen, of om rust te creëren.

Opstellingen

Familie opstellingen

Om zicht te krijgen op het krachtenveld (verhouding met belangrijke mensen om je heen)  waar je je in begeeft.

Bekijk hier meer op wiki

Focussen

Een methode die uitgaat van “het weten” van het lichaam waar het echte probleem zit en dit naar boven te halen zodat daaraan gewerkt kan worden.

Bekijk hier meer op wiki

(Testen- vragenlijsten

4dkl

De 4DKL heeft als doel stresssymptomen te onderscheiden van depressie, angst en somatisatie. De vragenlijst is opgenomen in de richtlijn ‘Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met Psychische klachten’ (2000).

Fit 60 ( onderdeel ACT)

De FIT ( Flexibiliteits Index Test) is een instrument waarmee in kaart kan worden gebracht hoe flexibel u in het leven staat. Deze flexibiliteit bepaalt hoe u omgaat met vervelende gedachten, gevoelens en (lichamelijke) ervaringen